Atelier
Samedi 12 avril 2008, 19h15

Atelier

Avec Thomas Hirschhorn.

Participation aux ateliers de décembre 2007 à mai 2008:

- Cheriliedy SOUMBOUNOU
- Yacine MAMOUNI
- Karamogo KEITA
- Moussa KEITA
- Seidou KEITA
- Cyntia KARBOUCHE
- Nawal GUENDOUZ
- Farida BOUALI
- Sara PARNASSE
- Mamadou NIAKATE
- Presylia ALVES
- Prerena YVAS