• Avec Martin Le Chevallier.

  Participation aux ateliers de décembre 2007 à mai 2008:

  - Cheriliedy SOUMBOUNOU
  - Yacine MAMOUNI
  - Karamogo KEITA
  - Moussa KEITA
  - Seidou KEITA
  - Cyntia KARBOUCHE
  - Nawal GUENDOUZ
  - Farida BOUALI
  - Sara PARNASSE
  - Mamadou NIAKATE
  - Presylia ALVES
  - Prerena YVAS